Innovatie subsidie link - homepage

Home | Contact

 

Hèt innovatiesubsidie informatiepunt

van Nederland

Innovatiesubsidies - overheidsgerelateerde innovatie subsidies & regelingen

innovatiesubsidies & regelingen

Innovatiekrediet (starters, MKB)

Werkt u aan innovatieve projeten die binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten, een technische ontwikkeling van een nieuw product of de ontwikkeling van een medicijn waarbij nog een klinische studie is vereist. Zijn er technische risico's? Is er sprake van R&D voor een écht vernieuwend project? Grote kans dat u in aanmerking komt voor het Innovatiekrediet

Innovatievouchers (MKB)

Met een innovatievoucher kunt u een onderzoeksvraag voorleggen bij een kennisinstelling, waarbij u de onderzoeksuitkomsten kunt gebruiken voor vernieuwing van product of proces. Een innovatievoucher kan ook gebruikt worden om de kosten van een Nederlandse of Europese octrooiaanvraag

IPC-subsidie (MKB, samenwerking)

Werkt u aan meerjarige innovatietrajecten in groepen van 15 tot 35 bedrijven met een samenhang (keten, branche, regio) met als doel te innoveren in product, dienst, proces of combinatie, waar samenwerken en kennisoverdracht

WBSO subsidie (breed)

De WBSO subsidieregeling is een loonkostensubsidie ter stimulering van onderzoek- en ontwikkelwerk in Nederland. Besteedt u binnen uw bedrijf uren aan Speurwerk en Ontwikkeling? Grote kans dat u in aanmerking kunt komen voor een WBSO subsidie.

Milieu en Technologie (MKB - (gericht) op industrie)

Het Milieu & Technologie subsidie programma stimuleert innovatieve processen, producten en diensten voor een beter milieu door ondersteuning en subsidieverlening; het is een milieusubsidie.

Meer subsidies: